Önnur verkefni

Önnur verkefni borgaraþjónustu

Milliganga um félagslega aðstoð

Borgaraþjónusta getur haft milligöngu í samskipti við félags- og tryggingamálaráðuneytið vegna aðstoðar erlendis í samræmi við 66. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991.

Milligöngumenn fyrir fjármálafyrirtæki (Process Agents)

Þegar fjármálafyrirtæki með aðsetur á Íslandi taka lán erlendis er þess stundum krafist að tilnefndur sé aðili í viðkomandi landi sem heimild hafi til að taka á móti stefnum, dómum og öðrum tilkynningum fyrir hönd viðkomandi fyrirtækis. Í ákveðnum tilvikum geta sendiherrar Íslands erlendis tekið þetta að sér. Beiðni þarf að berast borgaraþjónustu utanríkisráðuneytisins ásamt tilnefningu um sendiherra. Í kjölfarið er sendiherra veitt heimild til að taka þetta að sér og sendir hann staðfestingu þess efnis til erlends lánveitanda.

Verð þjónustunnar er kr. 16.500 samanber 15. gr. laga nr. 88/1991 um aukatekjur ríkissjóðs, með síðari breytingum.