Eystrasaltsráðið (CBSS)

Eystrasaltsráðið (CBSS)


CBSS-Icelandic-Presidency-combo-logo

Eystrasaltsráðið (Council of Baltic Sea States, CBSS) var stofnað árið 1992 og hefur aðsetur í Stokkhólmi. Ísland gerðist aðili að Eystrasaltsráðinu árið 1995. Aðildarríki ráðsins eru Norðurlöndin, Eystrasaltsríkin, Pólland, Rússland og Þýskaland auk framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins.

Í Eystrasaltsráðinu fer fram faglegt samstarf aðildarríkjanna um fjölbreytt málefni á borð við mansal, barnavernd, almannavarnir og sjálfbæra þróun, auk þess sem það er vettvangur fyrir stjórnmálalegt samstarf. Samkvæmt stefnuyfirlýsingu frá 2014 vinnur ráðið að þremur langtímamarkmiðum um öryggi, sjálfbærni og samheldni svæðisins.

Ísland gegnir formennsku í ráðinu til eins árs frá 1. júlí 2016 en Ísland gegndi áður formennsku 2005-2006. Í formennskunni mun Ísland leggja sérstaka áherslu á jafnrétti, lýðræði og börn í takt við þau störf sem Ísland hefur sinnt innan ráðsins og almennar áherslur í utanríkismálum.

Áhersla á jafnrétti, lýðræði og börn rímar einnig vel við langtímamarkmið Eystrasaltsráðsins. Ísland hefur um árabil verið leiðandi í starfi ráðsins á sviði barnaverndar og m.a. hefur Barnahúsum að íslenskri fyrirmynd víða verið komið á fót í aðildarlöndunum.  Ísland hefur talað fyrir jafnréttisáherslum í öllum málaflokkum sem eru til umfjöllunar í ráðinu, m.a. sjálfbærrar þróunar. Þá er ráðið stofnað á lýðræðislegum grundvelli og mikilvægt að halda lýðræðislegum gildum á lofti á vettvangi þess.

Utanríkisráðuneytið leiðir formennskuna en nýtur fulltingis innanríkisráðuneytis, umhverfisráðuneytis, almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra og Barnaverndarstofu í nefndarstörfum, auk þess sem önnur ráðuneyti og stofnanir koma að vinnunni eftir því sem við á.

Frekari upplýsingar um Eystrasaltsráðið og formennsku Íslands er að finna á vefsíðu ráðsins: http://www.cbss.org/icelandic-presidency-2016-2017/