Fyrri ár

Fyrri ár

1997 Yfirlitsskýrsla um utanríkismál 1997
1997 Um þróunarsamvinnu Íslands
12/95 Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna, 8 bls. Ókeypis.
11/95 Réttindi og staða kvenna á Íslandi - Skýrsla íslenskra stjórnvalda vegna fjórðu ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna um málefni kvenna í Peking 1995, 2. útgáfa. Ókeypis.
09/95 Manual for Honorary Consuls of Iceland, 2. útgáfa, 447 bls. Dreifing: Bókabúð Lárusar Blöndals, Skólavörðustíg 2, Reykjavík.
1994 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB - Sérstök útgáfa, bækur 1-6. Dreifing: Bókabúð Lárusar Blöndals, Skólavörðustíg 2, Reykjavík.
12/93 Skýrsla utanríkisráðherra til Alþingis um utanríkismál, 10. desember 1993
03/93 Öryggis- og varnarmál Íslands - Skýrsla nefndar á vegum ríkisstjórnarinnar.
03/93 Iceland's Security and Defence - Report of a Committee appointed by the Government.
1993 Meðferð utanríkismála, 3. útgáfa - Pétur J. Thorsteinsson
1992 Utanríkisþjónusta Íslands og utanríkismál, 3 bindi, 1436 bls. Dreifing: Hið íslenska bókmenntafélag, Síðumúla 21, Reykjavík.
04/86 Foreign Policy Report - Security and Defence, presented to the Althingi on 15 April 1986.
04/84 Skýrsla utanríkisráðherra um verktakastarfsemi Íslenskra aðalverktaka og Keflavíkurverktaka.
1985 Hafréttarsamningur Sameinuðu þjóðanna - United Nations Convention on the Law of the Sea. Dreifing: Bókabúð Lárusar Blöndals, Skólavörðustíg 2, Reykjavík.
1963 Samningar Íslands við erlend ríki.