Alþjóðastofnanir

Skrá um helstu alþjóðasamtök, sem Ísland er aðili að

List of the principal International Organizations of which Iceland is a member)


Sameinuðu þjóðirnar og sérstofnanir þeirra (United Nations and the Specialized Agencies)


Alþjóðadómstóllinn (International Court of Justice, ICJ)

Alþjóðafjarskiptasambandið (ITU)
Alþjóðaflugmálastofnunin (ICAO)
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO)
Alþjóðahugverkastofnunin (WIPO)
Alþjóðakjarnorkumálastofnunin (IAEA)
Alþjóðapóstsambandið (UPU)
Alþjóðasiglingamálastofnunin (IMO)
Alþjóðaveðurfræðistofnunin (WMO)
Alþjóðavinnumálastofnunin (ILO)
Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna (FAO)
Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna (UNESCO)

Alþjóðabankahópurinn (World Bank Group)

Alþjóðabankinn (IBRD)

Alþjóðaframfarastofnunin (IDA)

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn (IMF)

Fjölþjóðlega fjárfestingarábyrgðastofnunin (MIGA)

Alþjóðalánastofnunin (IFC) 

Önnur alþjóðasamtök (Other International Organizations) 

Alþjóðagerðardómurinn í Haag (Permanent Court of Arbitration, The Hague) 

Alþjóðahafrannsóknaráðið (International Council for the Exploration of the Sea, ICES)
Alþjóðanáttúruverndarsambandið (International Union for Conservation of Nature, IUCN)
Alþjóðasamband sakamálalögreglu (International Criminal Police Organization, INTERPOL)
Alþjóðasjómælingastofnunin (International Hydrographic Organization, IHO)
Alþjóðastofnun til að gefa út tollalög (International Customs Tariffs Bureau, BITD)
Alþjóðaviðskiptastofnunin (World Trade Organization, WTO)
Efnavopnastofnunin (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW)
Heimssýningarsamtökin (Bureau International des Expositions, BEI)
Tollasamvinnuráðið (World Customs Organization, WCO)

Svæðibundnar stofnanir

Atlantshafsbandalagið (North Atlantic Treaty Organization, NATO) 
Barentsráðið (Barents Euro-Arctic Council, BEAC) 
Efnahagssamvinnu- og framfarastofnunin (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) 
Endurreisnar- og þróunarbanki Evrópu (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD) 
Evrópuráðið (Council of Europe, CoE) 
Eystrasaltsráðið (Council of the Baltic Sea States, CBSS) 
Fríverslunarsamtök Evrópu (European Free Trade Association, EFTA)

Kjarnfræðistofnun Norðurlanda (NORDITA)

Norðurlandaráð (Nordic Council) 

Norræna ráðherranefndin (Nordic Council of Ministers)

Norður-Atlantshafslaxverndunarstofnunin (North Atlantic Salmon Conservation Organization, NASCO) 
Norðaustur-Atlantshafsfiskveiðinefndin (North-East Atlantic Fisheries Commission, NEAFC) 
Norðaustur-Atlantshafssjávarspendýraráðið (North Atlantic Marine Mammal Commission, NAMMCO) 
Norðurskautsráðið (Arctic Council) 
Norðvestur-Atlantshafsfiskveiðistofnunin (Northwest Atlantic Fisheries Organization, NAFO) 
Norræna póstsambandið (Nordic Postal Union)

Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu. ÖSE (Organization on Security and Cooperation in Europe, OSCE) 


Þýðing á helstu stofnanaheitum Sameinuðu þjóðanna og tengdra alþjóðastofnana