Utanríkisviðskipti

Utanríkisviðskipti

Viðskiptasvið


Öflug viðskipti við útlönd og kraftmikið efnahagslíf er undirstaða velferðar á Íslandi. Á viðskiptasviði utanríkisráðuneytisins er unnið að því að gæta hagsmuna íslenskra ríkisborgara, íslenskra fyrirtækja og neytenda með því að tryggja þeim aðgang að alþjóðamörkuðum og efla fríverslun.

Viðskiptasviðið annast samskipti Íslands við alþjóðleg viðskiptasamtök og efnahags- og fjármálastofnanir, undirbúning, gerð og framkvæmd viðskiptasamninga við erlend ríki og samstarf við stofnanir og hagsmunasamtök á sviði útflutningsviðskipta. Viðskiptasviðið annast framkvæmd EES-samningsins og samstarfið við Evrópusambandið, málefni Efnahags og þróunarstofnun Evrópu (OECD) og Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (WTO).

Á viðskiptasviði starfar skrifstofa útflutningsþjónustu sem hefur það hlutverk að vera bakhjarl íslenskra fyrirtækja í alþjóðlegu viðskiptasamstarfi, styðja við markaðsstarf ferðaþjónustunnar erlendis og kynna íslenskar listir og menningu.