Þróunarsamvinna
  • Mynd frá afrísku sjávarþorpi

Þróunarsamvinna

Alþjóðleg þróunaraðstoð

 

Hinn 1. október 2008 gengu í gildi lög um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands nr. 121/2008. Sjá lög og reglugerð um þróunarsamvinnu. Samkvæmt þeim er meginmarkmið þróunarsamvinnu Íslands tvíþætt:

  • styðja stjórnvöld í þróunarlöndum við að útrýma fátækt og hungri, stuðla að efnahags- og félagslegri þróun, þ.m.t. mannréttindum, menntun, bættu heilsufari, jafnrétti kynjanna og sjálfbærri þróun.
  • tryggja öryggi á alþjóðavettvangi, m.a. með því að stuðla að friði og gæta hans, vinna að uppbyggingu og veita mannúðar- og neyðaraðstoð.

Í kjölfar samþykktar Alþingis á frumvarpi um  breytingar á lögum nr. 121/2008 um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands, þann 18. desember 2015, færðist öll starfsemi Þróunarsamvinnustofnunar Íslands, ÞSSÍ,  til utanríkisráðuneytisins. Breytingin tók gildi 1. janúar 2016. 

Framlög til alþjóðlegrar þróunarsamvinnu

Framlög Íslendinga til alþjóðlegrar þróunarsamvinnu námu rúmum 4 milljörðum árið 2015 eða sem nemur 0,21% af vergum þjóðartekjum. Þó enn sé langt í land, styðja íslensk stjórnvöld markmið Sameinuðu þjóðanna um að iðnríki skuli veita sem nemur 0,7% af vergum þjóðartekjum til þróunarsamvinnu.