Alþjóðastofnanir

Skrá um helstu alþjóðasamtök, sem Ísland er aðili að

List of the principal International Organizations of which Iceland is a member)


Sameinuðu þjóðirnar og sérstofnanir þeirra (United Nations and the Specialized Agencies)

Alþjóðabankinn (IBRD)
Alþjóðafjarskiptasambandið (ITU)
Alþjóðaflugmálastofnunin (ICAO)
Alþjóðaframfarastofnunin (IDA)
Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn (IMF)
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO)
Alþjóðahugverkastofnunin (WIPO)
Alþjóðakjarnorkumálastofnunin (IAEA)
Alþjóðalánastofnunin (IFC)
Alþjóðapóstsambandið (UPU)
Alþjóðasiglingamálastofnunin (IMO)
Alþjóðaveðurfræðistofnunin (WMO)
Alþjóðavinnumálastofnunin (ILO)
Fjölþjóðlega fjárfestingarábyrgðastofnunin (MIGA)
Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna (FAO)
Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna (UNESCO)

Önnur alþjóðasamtök (Other International Organizations)
Alþjóðagerðardómurinn í Haag (Permanent Court of Arbitration, The Hague)
Alþjóðahafrannsóknaráðið (International Council for the Exploration of the Sea)
Alþjóðanáttúruverndarsambandið (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources)
Alþjóðasamband sakamálalögreglu (International Criminal Police Organization, INTERPOL)
Alþjóðasjómælingastofnunin (International Hydrographic Organization)
Alþjóðastofnun til að gefa út tollalög (International Union for the Publication of Custom Tariffs)
Alþjóðaviðskiptastofnunin (WTO)
Atlantshafsbandalagið (NATO)
Barentsráðið (Barents Euro-Arctic Council, BEAC)
Efnahagssamvinnu- og framfarastofnunin (OECD)
Efnavopnastofnunin (OPCW)
Endurreisnar- og þróunarbanki Evrópu (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD)
Evrópuráðið (Council of Europe)
Eystrasaltsráðið (The Council of the Baltic Sea States)
Fríverslunarsamtök Evrópu (EFTA)
Heimssýningarsamtökin (BEI)
Kjarnfræðistofnun Norðurlanda (NORDITA)
Norðurlandaráð (Nordic Council)
Norður-Atlantshafslaxverndunarstofnunin (North Atlantic Salmon Conservation Organization, NASCO)
Norðaustur-Atlantshafsfiskveiðinefndin (North-East Atlantic Fisheries Commission)
Norðaustur-Atlantshafssjávarspendýraráðið (North Atlantic Marine Mammal Commission, NAMMCO)
Norðurskautsráðið (Arctic Council)
Norðvestur-Atlantshafsfiskveiðistofnunin (Northwest Atlantic Fisheries Organization)
Norræna póstsambandið (Nordic Postal Union)
Tollasamvinnuráðið (World Customs Organization)
Vestur-Evrópusambandið (VES)(WEU) (Aukaaðild)
Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu, (The Organization on Security and Cooperation in Europe, OSCE)

Þýðing á helstu stofnanaheitum Sameinuðu þjóðanna og tengdra alþjóðastofnana